Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hauser-nap 2016 köszöntő

 

HAUSER-NAP 2016

Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és az iskolánk tagjait!

 

Ismét eltelt egy esztendő, s mi ismét itt állunk, hogy névadónk, Hauser Lajos bácsi emlékének adózzunk, aki több évtizeden keresztül egyengette az úrkúti gyerekek sorsát. A tőle megkapott tudást, törődést, odafigyelést csak évekkel később tudták tanítványai értékelni. És ez most is így van.

 

Nem elég csak létrehozni az intézményt. A diákokat megfelelő módon kell felnevelni. Beszéljünk kedvesen. Sose tanúsítsunk haragot egymás iránt. Nem tehetünk mindig szívességet, de beszédünk lehet mindig szívélyes. Beszéljünk szelíden és kedvesen a gyerekkel, és egymás közötti ügyeinket is hasonló módon tárgyaljuk meg.

 

Egy örök érvényű jó tanács: ”Mondj igazat, beszélj kedvesen, és tapintatosan mondd ki az igazságot!”

 

A gyerekekre bátorítólag hat a példamutatás, sőt mi több, az a leghitelesebb nevelési módszer. „Nem a szabályok betartatása, hanem a példamutatás a legjobb tanítási mód.”

 

A felnőtteknek kell elvetni az emberi értékek magját a gyermekek ártatlan szívében. Így szól a mondás: 

                                      

  ”Indulj el korán, vezess lassan, érkezz meg biztonságban.”  

                  

 A gyermekek emberi értékekre való tanítását már az általános iskolában el kell kezdeni, hiszen ők lesznek a nemzetek jövőbeli vezetői. A szülőknek és tanároknak keményen kell munkálkodniuk azért, hogy helyes eszmékre neveljék őket.

 

Az iskolai élet főszereplőinek, tanároknak és tanulóknak egyaránt van tapasztalata a tudáshoz vezető út nehézségeiről, megpróbáltatásairól. Helyenként képzeletben kirajzolódik elénk a tudás fája, melynek gyökere és törzse a gondolkodás és az emlékezet, ágai a tanítás-tanulás folyamata, koronája pedig maga a tudás.

 

 

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.” - ez Németh László hitvallása.

 

Köszöntöm minden pedagógus kollégámat, a gyémántcsiszolókat! Köszönöm elkötelezett, magas színvonalon végzett munkájukat, mindennapos helytállásukat!

 

Ma már tudományos kutatási eredmények sokasága igazolja, amit mi mindig is tudtunk: a magas színvonalú iskolarendszer, a jó iskola kulcsfontosságú szereplője a pedagógus. 

 

Tapasztalataim szerint ma a pedagógusok közérzete nem jó. Következménye ez az oktatáspolitikai rendelkezéseknek, amelyek a nevelés szerepét elhalványították, a nevelő kezéből pedig kivették azokat az eszközöket, amelyekkel munkáját következetesen és hitelesen végezhetné.

 

Hitem és meggyőződésem, hogy az iskola mindenkor értékteremtő és kultúrateremtő intézmény, amely nem elégedhet meg azzal, hogy szolgai módon, pusztán megrendelői igényeket teljesít. Hiszem, hogy a gyermeket szeretni és biztatni kell, hogy egészségesen fejlődjön, az iskolákban

 biztonságot nyújtó érzelmi környezetet kell teremteni számára képességei szabad kibontakoztatásához. Szívleljük meg azonban Eötvös József gondolatait is, amelyek a meleg, óvó szeretet mellett a kötelességre nevelés szükségességére és fontosságára intenek. 

 

„Kinek senki sem parancsol, az bizonyosan magának sem fog tudni parancsolni. Ki az életben kötelességeit csak hosszú okoskodás után, s csak akkor teljesíti, ha azoknak megszegésére éppen semmi okot nem talál, nem fogja teljesíteni kötelességeit. Éppen ezért szükséges, hogy a gyermek jókor megszokjék bizonyos dolgokat kötelességének tekinteni.”

 

Ezen gondolatok jegyében jó szórakozást kívánok mindenkinek a rendhagyó „Hauser-napunkhoz”!

A koszorúzás a temetőkertben a szokott módon történik. Az osztályok képviselői Magdi néni kíséretében helyezik el a megemlékezés virágait, aki a német iskola mellett vár benneteket.

A nap forgatókönyvét az osztályfőnökök már ismertették, az szerint fognak zajlani az események.