Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanévnyitó 2015-2016

Tanévnyitó 2015

 

Szeretettel köszöntök mindenkit tanévnyitó ünnepségünkön!

 

„Az életet csak a szeretetre lehet rábízni.”

 

Úgy gondolom, hogy ez az idézet igaz a mi kis családias iskolánkra, ahol a pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatot a szeretet hatja át. Szeretnénk, ha tanulóink éreznék a pedagógusok figyelmét, szeretetét. Arra törekszünk, hogy a kezeink között felnövekvő generáció olyan alapokat kapjon, hogy felnőtté válva megtalálja helyét a társadalomban. Intézményünkben ezekhez az elvárásokhoz a feltételek biztosítottak. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészülten várja a következő tanévet. Nevelőtestületünk összetételében nem történt változás.  Kisebbségi oktatásunk megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait, feladatait, e mellett biztosítjuk a kisebbség nyelvének tanulását, történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és teremtést.

Meleg szívvel köszöntöm iskolánkban a tanulókat, különösen az első osztályosokat.

 

Kedves Első osztályosok!

Tudom, hogy már nagyon vártátok a mai napot, hogy iskolások lehessetek! Nyár elején elköszöntetek az óvodától, a játszótársaktól, az óvó néniktől, dadusoktól. Ma már vár benneteket az iskola, szólítanak a tanító nénik: Csilla néni és Beáta néni. Elengeditek szüleitek kezét, és nagyok, iskolások lesztek. Fogadjatok szót a tanító néniknek, tanuljatok szorgalmasan, ezzel szüleiteknek is örömöt szereztek.

A tanév végére megtanultok írni, olvasni, számolni. Szeretnénk, ha mihamarabb önállóak lennétek, szerezzetek sok-sok piros pontot.

 

Kedves nyolcadikosok!

Ti lettetek a rangidősök az iskolában. Ez valóban egyfajta rangot jelent, ugyanakkor felelősséget is. Annak felelősségét, hogy ti vagytok a példa, a ti cselekedeteitek, munkátok a minta a többiek számára. Legyetek méltók a rangra, és folyamatosan biztosítsátok, hogy nyolcadikosnak lenni jó, rangidősnek pedig érdemes.

 

Kedves Szülők!

Önök azok, akikkel közösen, karöltve tudjuk kitűzött céljainkat megvalósítani. Megfelelő módon támogatni, segíteni gyermekeink fejlődését, hozzásegítve őket sikereikhez. Kérem, hogy ez a pozitív hozzáállásuk, segítőkészségük az elkövetkező tanévben is megmaradjon.

 

Tanulóink több táborban is részt vehettek. Iskolai szervezésű volt Gyenesdiáson, ahol 25 gyerek töltötte tartalmasan az idejét. Ezen kívül többen jól érezték magukat a Napközis táborban, a rocky, illetve focitáborban. Szerencsére senkivel sem történt baleset.

 

Felújítás a nyáron nem történt, csak a kötelező karbantartási munkálatokat végezték el munkatársaink.

 

Kitűzött céljaink, feladataink:

Simon Imre államtitkár helyettes „ A köznevelés megerősítésének és megújításának lehetőségei és eszközei” címmel tartott előadást Veszprémben a Tanévnyitó Konferencián. Egyfajta komplex fejlesztésről szólt, amely az intézményi rendszer, a módszertan, és a tartalomfejlesztést foglalja magába. Ennek függvényében a minisztérium által meghatározott célok minden intézményre, így ránk is érvényesek az alábbiak szerint:

  • hátránykompenzáció
  • versenyképes tudás
  • esélyteremtés
  • minőségi oktatás

Alsó tagozaton fontos feladatok: az olvasási készség javítása, környezettudatos nevelés, egészséges életmódra nevelés, a számolási készségek fejlesztése. Az alapkészségek kialakítása, fejlesztése nem csak a magyar nyelvnek, matematikának, hanem valamennyi tantárgynak feladata kell, hogy legyen. Tanuljon meg a gyerek írni, olvasni, számolni, beszélni, kommunikálni, mert ez az alapja és feltétele a további tanulásnak.

 

Felső tagozaton a fő feladatok: a tanulási fegyelem javítása, környezettudatos nevelés, egészséges életmódra nevelés, a német nyelv szóbeliségének előtérbe helyezése, valamint a végzős tanulók ösztönzése az alapfokú nyelvvizsgára való felkészülésre.

 

Oktató, nevelő munkánkat e tanévben is legfontosabbnak tekintjük a tantervi követelményrendszer mind hatékonyabb elsajátítását tanulóinkkal.

 

A tantestület arra törekedett, hogy a tankönyvek ára minél kevesebb terhet rójon a családokra. Ennek megfelelően több tartós könyvet vásároltunk, melyeket a tanulók a tanév során használnak, és év végén vissza kell adniuk. Kérlek benneteket, hogy vigyázzatok rájuk.

A mai nap folyamán osztályfőnökeitek fogják kiosztani a tankönyveket.

Tisztelt Szülők! A tankönyvek árát szeptember 15-ig kell kiegyenlíteni csekken, illetve utalvány formájában. Az úrkúti Posta is utalvány elfogadó hely.

 

 

Most az osztályokat, osztályfőnököket, illetve tantermeket ismertetem.

 

 

osztály

osztályfőnökök

tanterem

létszám

1.

Szabó Istvánné-Tróbert Beáta

né. isk. 1. terem

17

2.

Várbiró Judit-Görög Edina

né. isk. 3. terem

17

3.

Koronczai Bernadett

em. isk. 5. terem(alsó f.)

13

4.

Molnárné Titscher Mariann

em. isk. 2. terem(alsó f.)

23

5.

Csiki Sándorné

em. isk. 2. terem(felső f.)

18

6.

Magyarné Pirka Judit

em. isk. 1. terem(felső f.)

22

7.

Haasné Rieger Anett

em. isk. 1. terem(alsó f.)

10

8.

Harasztiné Mekler Anikó

em. isk. 3. terem(alsó f.)

17

napközi

Teiermayerné Nagy Palócz Magdolna

em. isk. 2. terem(alsó f.)

 

 

A mai nap minden osztály az osztályfőnökével lesz, szervezési feladatokkal töltik az időt. Mindenki 1145-kor mehet haza, a zsófiai tanulók pedig a negyed 12-es busszal utaznak. A buszmegállóhoz Medveczkyné Nagy Krisztina kíséri ki őket.

Az elsősök szüleinek délután 16 órakor szülői értekezletet tartanak az osztályfőnökök.

 

Az új tanév küszöbén kérek mindenkit, hogy az eddiginél még nagyobb odaadással, szorgalommal végezzétek a rátok váró feladatokat, melyekhez kitartást kívánok, hogy tudásotok legjavát tudjátok adni. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán különböző versenyeken elért szép sikerekkel tovább öregbíthessük iskolánk jó hírét.

 

Egy kínai közmondással nyitom meg a 2015/2016-os tanévet:

„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”